Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 25, 2009
Image Size
413 KB
Resolution
830×1356
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,087
Favourites
61 (who?)
Comments
69
Downloads
40
×
Be with me_Wendy by Grayalzz Be with me_Wendy by Grayalzz
Happy birthday to you who's Virgo :heart: I'm so sorry for being too late :cry: Hope you'll like it :iconsweethugplz:
Add a Comment:
 
:iconfixinman:
fixinman Featured By Owner Jan 13, 2010  Hobbyist General Artist
I am going to add you to the watch list.
Reply
:icongrayalzz:
Grayalzz Featured By Owner Apr 4, 2010
It'll be my honour :love: thank you so much :iconblush--plz:
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Oct 3, 2009
Màu cô tô mượt thật~ đẹ.p ghê đó :love:


Cám ơn cô~ tôi cũng chúc mừng sn cô nha~ sẽ vẽ tặng cô sau :XD:


Yêu cô~ :hug:
Reply
:icongrayalzz:
Grayalzz Featured By Owner Oct 5, 2009
tui cũng yêu cô :smooch:

*hun hun*
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Oct 6, 2009
*chụt chụt*
Reply
:iconrealbite:
realbite Featured By Owner Sep 27, 2009  Student
Công nhận là thấy có nhiều người sinh cung Xử nữ quá, chắc sau này cũng nên vẽ tranh tặng chung như vầy, tặng riêng cho từng người mệt dễ sợ :(
Mà cái người đứng trước mặt bạn Xử nữ là nam hay nữ thế? ;p
Reply
:icongrayalzz:
Grayalzz Featured By Owner Sep 28, 2009
hờ hờ ... phải vậy thôi :heart: bây h muh vẽ tặng hết mọi người thì .... chết mất :iconxd--plz:

PS: bạn ấy là nữ đó :iconsweatplz:
Reply
:iconpreciousvoice:
PreciousVoice Featured By Owner Sep 27, 2009  Hobbyist Digital Artist
OMG gorgeous
especially her hair <3
Reply
:icongrayalzz:
Grayalzz Featured By Owner Sep 28, 2009
thank you so much dear :tighthug:
Reply
:iconmikuo:
Mikuo Featured By Owner Sep 26, 2009
her hair is gorgeous ;A; I love how you did all the little curls afsghs ♥
Reply
Add a Comment: